Blog en podcast

Podcasts

Luister de podcasts over de master Leren en Innoveren.

 

 

Blogs en nieuws

Nieuwsoverzicht

‘Enorm bevlogen studenten leren om bestendig te innoveren’

Marian van Popta is opleidingscoördinator van de Master Leren en Innoveren. Van roosters tot toetsplannen, van curriculumoverleg tot vraagbaak voor studenten; zij is het eerste aanspreekpunt van deze master. Een blik op de opleiding vanuit deze spin in het MLI-web.

‘Enorm bevlogen studenten leren om bestendig te innoveren’

Glimmende ogen

Ik coördineer met heel veel plezier de Master Leren en Innoveren en dat heeft ook te maken met het type student dat deze master volgt. Steeds valt mij weer op dat het altijd leraren zijn met enorm veel passie voor hun vak. Praten ze over hun vak, dan zie je meteen glimmende ogen. Ze zijn ook echt ambitieus. Ze willen goed onderwijs maken en niet alleen iets voor hun eigen klas betekenen, maar voor de hele school. In die zin zou je MLI’ers wereldverbeteraars kunnen noemen. Het is geweldig om met zulke bevlogen mensen te werken. Dat betekent óók: ze helpen om bepaalde uitdagingen te overwinnen. Want die zijn er ook! Gelukkig maar, want ze komen niet voor niets naar ons. Ik noem er een paar.

Creatief onderzoek doen

In de tijd dat ik nog alleen docent was voor de onderzoekslijn van de master, zag ik al dat MLI-studenten vaak ontzettend creatief zijn. Ze hebben heel veel ideeën voor vernieuwingen binnen hun schoolpraktijk en kunnen niet wachten om die door te voeren. Goed innoveren betekent echter ook onderbouwd innoveren. ‘Onderzoekend innoveren’ is de essentie van onze opleiding. Tegen dat onderzoeksmatige aspect zien veel MLI-studenten in eerste instantie enorm op. Voor óns de uitdaging om te laten zien dat het juist heel leuk kan zijn! Je kunt op heel creatieve manieren onderzoek doen. Zoek een manier die dicht aanligt tegen wat je wilt innoveren. Als dat kwartje valt, zie je ineens dat de energie weer gaat stromen.

Kritisch denken

Nog zo’n uitdaging is systematisch en kritisch denken. Een goed conceptueel kader neerzetten, verschillende bronnen uit de literatuur met elkaar vergelijken, verschillende perspectieven zien vanuit de literatuur… Het zijn zaken die de gemiddelde MLI’er niet het leukst vindt – en ja, het is ook abstract. Liefst gaan ze vanuit hun passie en ideeën direct aan de slag. In deze master leren we studenten om eerst een goed concept neer te zetten, voordat je kunt gaan uitvoeren. Ter illustratie: wil je groepsdoorbrekend gaan werken in het basisonderwijs? Bekijk dan eerst wat dat betekent; gaan leerlingen anders leren, of moet je als team anders gaan samenwerken? We leren de studenten om tot de kern te komen en eerst de collectieve ambitie scherp te krijgen.

Maak het klein!

Soms gaat het de MLI’ers te traag. Het kan een pittige dobber zijn om innovaties kleiner te maken. Terwijl een zorgvuldige aanpak het best werkt – dat krijgen we ook terug van schoolleiders. Begin in het klein én op de goede manier. Betrek een paar collega’s bij een vernieuwingsvraag, formuleer samen ambities en maak het behapbaar; wat is ons eerste stapje? Kijk goed of iets past bij de visie van de school, creëer draagvlak, bedenk hoe je een innovatie duurzaam maakt… Een goed innovatieproces is minstens zo belangrijk als het product. Daar schenken we dus veel aandacht aan. Ik herinner me nog goed de MLI-studente die bij het scholingsdeel van een veiligheidsregio werkte, onder meer voor de brandweer. In deze superhiërarchische cultuur lukte het haar toch om in héél kleine stapjes de verandertheorie toe te passen. Soms is het al een enorme innovatie als je mensen bij elkaar krijgt!

Persoonlijke benadering

Waar we als Marnix Academie voor staan en wat je ook heel direct terugziet in deze master is de persoonlijke benadering. Zo vormen we binnen een opleidingsgroep kleinere groepen, de zogenaamde leerkringen. In deze kleinschalige, veilige setting van medestudenten die je goed leert kennen, is het nog makkelijker om samen te leren, reflecteren en te groeien als professional. Die persoonlijke, professionele ontwikkeling van studenten vinden we heel belangrijk. Wie ben jij als leraar? En straks als teacher leader? Je neemt jezelf altijd mee in wat je doet in je werk. In deze master word je je daar heel bewust van en je ziet iedereen daarin groeien.

Uniek in verduurzaming

Uit het landelijke overleg dat ik heb met andere MLI-opleidingen, blijkt dat wij ook uniek zijn als het gaat om de verduurzaming van innovaties. Je rondt de master niet af met een onderzoeksverslag maar met een innovatieverslag – jouw veranderverhaal, uiteraard wel onderzoeksmatig onderbouwd. Dat verslag lever je al na anderhalf jaar in. Het laatste halfjaar kun je dan je volle aandacht richten op  het bestendig maken en duurzaam verankeren van een vernieuwing, samen met alle stakeholders binnen je schoolorganisatie. Is de druk van het verslag inleveren er eenmaal af, dan zie je op dat vlak vaak nog een enorme ontwikkeling bij de studenten. Het mooiste is het natuurlijk als je ziet dat er echt een cultuur van teamleren ontstaat.

Trots

Ik ben er best trots op dat we alles wat we onze studenten leren óók als team doen, in de doorontwikkeling van de master. Zelf blijven we ook innoveren. We nemen de feedback van studenten heel serieus, we benutten de kracht van het team, doen het echt samen en geen jaar is hetzelfde. Dat laatste is voor een opleidingscoördinator eerder een nachtmerrie, maar maakt het voor mij ook weer leuk en dynamisch. Dat plezier hopen we uit te stralen op onze studenten!

Heb je interesse in deze master? Haak dan aan bij onze volgende (online) voorlichting.  We vertellen je graag meer over de master en ook kun je al je vragen stellen.