Blog en podcast

Podcasts

Luister de podcasts over de master Leren en Innoveren.

 

 

Blogs en nieuws

Nieuwsoverzicht

‘Het onderwijs van binnenuit verbeteren als docent’

‘Het onderwijs van binnenuit verbeteren als docent’

Cok Neven is docent Verpleegkunde bij mboRijnland en is als docent-onderzoeker verbonden aan het Research Lab/Practoraat Samenwerkend Leren & innoveren, het platform voor (onderwijs)onderzoek van mboRijnland. Van 2016-2018 volgde hij de Master Leren en Innoveren aan de Marnix Academie. Waar hij nog steeds met veel plezier op terugkijkt.

‘Het onderwijs van binnenuit verbeteren als docent’

De aanloop naar de master

In 2001 ben ik vanuit de zorg het onderwijs ingestapt. Nadat ik bekomen was van de eerste verbazing – ik vond dat het onderwijs veel meer en beter op de praktijk kon worden aangesloten – heb ik allerlei verschillende rollen gehad. Ik ben betrokken geweest bij de ontwikkeling van nieuwe opleidingen, bij het anders vormgeven van bestaande opleidingen, ik ben een aantal jaar onderwijsmanager geweest en daarna heel bewust weer teruggekeerd als docent op de werkvloer. Ik merkte dat ik me graag meer wilde verdiepen in de inhoudelijke kant van het onderwijs: hoe kun je als docent het onderwijs van binnenuit verbeteren? Want ik vind dat wij als docenten daar ook zélf een taak in hebben. Mijn naaste collega Ferdinand Brand volgde de Master Leren en Innoveren aan de Marnix Academie en heeft zeker een rol gespeeld in mijn keuze voor deze master. Ik werd heel enthousiast van wat ik van hem meekreeg.

Innoveren met collega’s én studenten

Het mooie van de MLI is dat je heel nadrukkelijk stilstaat bij vragen als: wat is nou leren? Hoe kun je de omstandigheden om te leren zo optimaal mogelijk maken? En: wat komt er allemaal bij kijken als je daarvoor veranderingen wilt doorvoeren op de werkvloer? Met nadruk op werkvloer, want je gaat echt in je praktijk als docent aan de slag. Innoveren gaat over het opdoen en creëren van nieuwe kennis, en nieuwe kennis kun je niet alleen maken. Het is heel belangrijk dat je je collega’s daarin meeneemt. Ook daar is veel aandacht voor in de opleiding. Ik heb het zelfs nog breder getrokken: ik ben samen met collega’s én studenten aan de slag gegaan. Dat is redelijk nieuw binnen het onderwijs. Studenten worden vaak wel achteraf naar hun mening gevraagd als er iets verandert aan het onderwijs, maar hen al aan de voorkant betrekken bij vernieuwingen, dat gebeurt niet vaak. Tijdens de master heb ik die kans met beide handen aangegrepen.

Nieuwe wereld!

Meteen al aan het begin van de opleiding schrijf je een paper over het onderwerp waarmee je aan de slag wilt. Ook dat vind ik zo mooi aan deze master; je wordt aan alle kanten gefaciliteerd om iets te doen met de wensen die je zélf hebt vanuit je eigen praktijk. Het thema ‘motivatie’ heeft altijd al mijn grote interesse. Ik wilde er graag achter komen hoe je als docent in lessituaties van slechts 45 minuten de motivatie van je leerlingen kunt versterken. Liefst heel praktisch. Op mijn eigen school heb ik daarvoor een leergemeenschap gevormd met collega-docenten en studenten. We hebben een nulmeting gedaan; hoe is de motivatie nu? We zijn in de theorieën gedoken over de motivatie tools die voorhanden zijn, denk aan typen opdrachten, de taal die je gebruikt, de soorten feedback die je kunt geven, de koppelingen die je maakt met de praktijk. Daarmee zijn we samen gaan experimenteren. Tijdens de master leer je methodologisch onderzoek doen en dat op de juiste manier te vertalen naar aanbevelingen en conclusies. Dat was wel een nieuwe wereld voor mij! Ik vind het altijd al leuk om nieuwe dingen uit te proberen, maar heb tijdens de opleiding echt geleerd hoe je zaken goed onderbouwd.

Cadeautje

Sinds ik de master heb gevolgd, word ik als docent vaker gevraagd om eens mee te denken over dingen die we kunnen verbeteren. Denk aan hoe we lessen aanbieden, de voorbereiding van studiemiddagen, of specifieke situaties met studenten. Ook ben ik gevraagd om teams te ondersteunen bij het verbeteren van hun pedagogisch-didactisch handelen. Daarnaast ben ik een dag per week verbonden aan het Research Lab/Practoraat Samenwerkend Leren & innoveren van mboRijnland. Docenten én management kloppen bij ons aan met praktische vraagstukken die ze graag nader onderzocht willen hebben. Van gedifferentieerd onderwijs geven tot onderzoek naar best practices. Soms mis ik de opleiding nog wel! Het is best pittig geweest en het thuisfront heeft dat zeker ook meegekregen, maar ik kijk er vooral op terug als een cadeautje aan mezelf. Je mogen vastbijten in één onderwerp, een traject daarmee ingaan, aan alle kanten gesteund worden en ontzettend veel bijleren – ik vond het heerlijk. De leerkring die je vormt met een groepje andere studenten heeft daar zeker aan bijgedragen. We hebben nu nog steeds contact.

Heb je interesse in deze master? Haak dan aan bij onze volgende (online) voorlichting.  We vertellen je graag meer over de master en ook kun je al je vragen stellen.