Festival

Festival

Zaterdag 10 november vieren wij 10 jaar Master Leren en Innoveren in Utrecht. Dit doen wij met het Festival Leren & Innoveren met Lef. Een dag vol van activiteiten, muziek, verhalen en gesprek.

Wij nodigen u van harte uit voor dit evenement.

Meedoen met het festival?

Ga hier naar het aanmeldformulier.

Programma

9.00    Inloop en ontmoeting    
9.45    Opening 
10.00    Masterclass door Geert Kelchtermans
11.00    Werkplaats door Alumni
12.00    Lunch en ontmoeting
13.00    Masterclass door Rob Martens
14.00    Werkplaats door Docenten
15.15    Bespiegelend verhaal door Bas van den Berg
15.45    Aanbieden jubileumboek
    
16.00    Afscheid Bas van den Berg
17.00    Receptie/borrel

Grondig, eigenzinnig en creatief

Met deze drie woorden typeren wij de inventieve professionals die opgeleid zijn en worden binnen de 2-jarige master Leren en Innoveren (MLI).

Op zaterdag 10 november vieren wij met een festival dat onze MLI tien jaar bestaat en ruim 400 eigenzinnige professionals heeft opgeleid. Professionals die in hun eigen school vorm geven aan en leiding geven aan vernieuwend onderwijs, waardoor leerlingen tot dieper leren komen.

Op het festival Leren en Innoveren met Lef staan deze inventieve professionals in de spotlights. Twintig van hen laten de bezoeker aan den lijve ervaren op welke wijze zij vernieuwend bezig zijn in hun eigen context.

 

 • Ruimte voor ontmoeting
 • Delen van kennis, kunde en ervaring
 • Elkaar inspireren en uitdagen
 • Werkplaatsen Alumni: voorbeelden van nieuwe onderwijspraktijken.
 • Werkplaatsen Docenten: samen leren, innoveren en professionaliseren
 • Masterclasses 
  • De speel- en werkruimte voor leraren om hun werk als professional goed, grondig en inventief te doen. Door Prof. Dr. Geert Kelchtermans, hoogleraar faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen aan de KU Leuven. Hoofd centrum voor onderwijsvernieuwing en ontwikkeling van leraar en school
  • Hoe kunnen leraren in het onderwijs onderzoekend en vindingrijk innoveren? Prof. Dr. Rob Martens, hoogleraar Welten instituut van de Open Universiteit en wetenschappelijk directeur van het NIVOZ
 • Verhaal en vertoog dr. Bas van den Berg, academic director MLI 2008-2018
 • Aanbieden jubileumbundel Tien jaar MLI-Utrecht

Aansluitend nemen wij na 14 jaar afscheid van Bas van den Berg, onze Lector Dynamische Identiteitsontwikkeling (DIO), academic director van de MLI, trainer en docent bij het Marnix Onderwijscentrum en senior onderzoeker bij het Marnix Innovatiecentrum.

Op de dag zelf kunt u uw keuze maken voor de werkplaats in de ochtend en de middag. 

Werkplaatsen door docenten

1. Kun je karakter ontwikkelen? Over weerstand en onderbreking in leerprocessen

Het begrip karakter heeft een ‘sterke’ connotatie: ‘dat is nou echt een leraar met karakter!’ Met andere woorden, dat is een leraar die stevig in zijn schoenen staat, iemand die ergens voor staat en gaat. Maar is een karakter iets dat je hebt, of kun je het ook ontwikkelen?

In deze workshop gaan we uit van het laatste. We onderzoeken hoe je, ondanks al je goede voorbereidingen, je kennis en de vorming die je hebt ondergaan, je goede bedoelingen in bepaalde situaties onverwacht toch op de proef gesteld kunnen worden. Met andere woorden: daar komt het aan op karakter. Die onderbreking kun je zien als hinderlijk, maar ook als kansrijk, juist om je karakter te ontwikkelen.

We hopen met deze workshop een waardevolle reflectievorm te bieden die onderdeel kan worden van je (professionele) leven. Het jezelf telkens opnieuw stellen van de vraag of dat wat jij wenst ook wenselijk is, getuigt volgens Biesta van volwassenheid – oftewel: van karakter?

Hartger Wassink

Hartger Wassink studeerde psychologie en werkt voor de denktank van stichting NIVOZ in Driebergen. Daarnaast werkt hij als zelfstandig adviseur voor onderwijsbesturen.

Maartje Janssens

Maartje Janssens studeerde pedagogische wetenschappen en filosofie en werkt voor de denktank van stichting NIVOZ in Driebergen. Daarnaast werkt zij als begeleider van vluchtelingen bij Stichting Gast.

 

2. Wanneer en hoe voeren we de reflectieve dialoog?

De reflectieve dialoog kan in een leergemeenschap ingezet worden om verdieping te krijgen in een gesprek, zodat leraren het beste uit zichzelf en elkaar halen, en nieuwe betekenisgeving ontstaat. In de workshop wisselen we eerst ervaringen uit over de benodigde ingrediënten om een reflectieve dialoog te kunnen voeren en we bespreken de momenten waarop deze vorm van interactie gewenst is in een innovatieproces. We reflecteren aan de hand van een schema voor interpersoonlijke communicatie en bespreken hoe we de opbrengsten van een reflectieve dialoog kunnen vergroten.

Wenckje Jongstra

Wenckje Jongstra (PhD, 2003, University of Toronto, Canada) is sinds 2008 werkzaam op de Katholieke Pabo Zwolle waar ze dient als director of studies van de Masteropleiding Leiderschap en Innovatie Kind en Educatie en als docent/onderzoeker in het kenniscentrum. Thema’s die haar interesseren zijn: taal in interprofessioneel leren, onderzoek & innovatie, en gedeeld leiderschap binnen het domein kind en educatie. Daarnaast onderzoekt ze samen met leraren hoe schoolteams jeugdliteratuur slimmer kunnen benutten bij de begeleiding van de brede ontwikkeling van het kind. 

Marieke Pillen

Marieke Pillen is docent-onderzoeker aan de Katholieke Pabo Zwolle (KPZ). Ze is gepromoveerd op spanningen in de professionele identiteit van beginnende leraren. Ze werkt als studieleider van de Master Leadership in Education en als kerndocent professionele identiteit in de Master Leiderschap en Innovatie Kind en Educatie (MLIKE). Als lid van het lectoraat Narratieve Professionele Identiteit van KPZ doet ze onderzoek naar de ontwikkeling van de professionele identiteit van masteropgeleide leraren en schoolleiders.

 

3. Jezelf als bron in authentiek leiderschap

Leiding geven is een vak. Een vak waarin jij je eigen instrument bent. Zeker in tijden van verandering. Wanneer je leiding geeft aan verandertrajecten neem je altijd jezelf mee. Bewustwording van hoe jij jezelf inzet is één van de sleutels om ontwikkeling in gang te zetten. In deze werkplaats staan we daarom stil bij hoe jij jezelf inzet als instrument in je leiderschap. We kijken naar de krachtige bronnen die je vanuit de traditie hebt meegekregen en die tegelijkertijd ook vragen om een antwoord of een volgende stap. Juist door het zoeken van het antwoord daar waar je het niet verwacht neemt de effectiviteit en authenticiteit van je leiderschap toe. Een persoonlijke, inspirerende workshop.

Janneke Waelen

Janneke Waelen is teamleider van de deeltijd pabo en leidde verschillende innovaties binnen de Marnix Academie. Het in beweging brengen van mensen en organisaties, door zich vrij te voelen om te leren, is haar drijfveer. In haar zoektocht naar krachtig en verbonden leiderschap begon ze aan de 3-jarige opleiding Professionele communicatie van Phoenix Opleidingen, waar het “jezelf kennen” centraal staat.

Morten Hjort

Morten Hjort is directeur en eigenaar van Phoenix Opleidingen. Hij is inspirerend trainer en voortrekker van een aantal opleidingen binnen Phoenix, en ontwikkelt daarnaast diverse programma's voor externe organisaties. Voorheen vervulde hij verschillende management- en leiderschapsfuncties in binnen- en buitenland en hij heeft nog steeds affiniteit met het begeleiden van organisaties en leiderschapsvraagstukken. De reis van de mens als onderdeel van een groter geheel is voor hem een grote inspiratie. Hij maakt onder andere gebruik van het systemische perspectief op families en organisaties.

 

4. Over innoveren gesproken

Innoveren met lef betekent: Een weg zoeken in het innovatiemoeras; je durven uit te spreken; je kwetsbaar op durven te stellen;  de regie te pakken en dilemma’s aan te gaan. In deze werkplaats zoeken we de leerzame wrijving. Aan de hand van dilemma’s en stellingen verkennen we de grenzen van het werken aan vernieuwing in het onderwijs. We zoeken de fysieke ruimte op als speelveld voor deze werkplaats. Dus stroop je mouwen maar op en maak je borst maar nat. Samen met de kerndocenten van de leerlijnen Leren & Innoveren duik je het diepe in van het werken aan vernieuwing in het onderwijs. Aan het einde van deze werkplaats snap je waarom werken aan vernieuwing niet vanzelfsprekend is. Tegelijkertijd hopen we je ook te laten zien dat er niets leuker is dan dat , als je het maar om de goede reden doet.

 

Arienne van Staveren

Dr. Arienne van Staveren is Lector aan de Marnix Academie en Academic Director van de Master MLI.

Bert van Velthooven

Drs. Bert van Velthooven, verbonden aan de Marnix Academie, is mede-ontwikkelaar en innovatiedocent MLI

Loek Schoenmakers

Dr. Loek Schoenmakers, verbonden aan hogeschool De Kempel,  is innovatiedocent MLI en onderwijsvernieuwer

 

 
5. Hoe krijgt kritisch denken een vaste plek in de klas?

Aanpak: een onderzoeksgesprek waaraan alle aanwezigen kunnen deelnemen.

Inhoud: in deze workshop wordt met behulp van casuïstiek en goede voorbeelden onderzocht hoe kritisch denken een integraal onderdeel kan worden van het leren.

Kees Meijlink

Kees Meijlink was bijna 10 jaar docent ‘kritisch denken’ bij diverse masteropleidingen, waaronder de Master Leren en Innoveren. Hij publiceerde in 2017 ‘Eigen wijs, kritisch denken in 33 lemma’s’.

 

 

 
6. Van Lef naar moed

Moed is iets als‘ ondanks je bange zelf, te doen wat nodig is’. 

We stellen ons de vraag naar de factor moed in je werk. Je eigenheid spreekt, betekenissen worden scherper, de zin der dingen opnieuw afgestoft.  We experimenteren met hele kleine wendingen in je werkpraktijk, we zoeken en benutten functionele spanning.  Als je lef hebt en moed toont wordt je zichtbaarder als professional. Een werkplaats voor eigen-zinnige mensen die zichzelf op het spel willen zetten. Sámen.

 

Peter Rombouts

Peter Rombouts is organisatieadviseur, veranderkundige en  drievoudig wereldkampioen Argentijnse Tango. Hij is hoofdonderzoeker Muzisch Onderzoek bij het lectoraat Kunst en Professionalisering van de HKU. Daarnaast geeft Peter mede vorm aan het centrum voor Leven Lang Leren en Onderwijsinnovatie van de HKU.

Jacqueline Frentrop

Jacqueline Frentrop is organisatiecoach, opleider bij Penta Nova en ontwikkelaar van leiderschapstrajecten in het onderwijsdomein. Ze geeft mede vorm aan het nieuwe curriculum van de MLI en coacht teams in commerciële startups.

 

 
7. Leergesprekken voeren

Het voeren van de goede gesprekken over leren en ontwikkeling valt niet altijd mee. Denk bijvoorbeeld aan een gesprek tussen een schoolleider en een leraar om te kiezen welke professionalisering de komende periode van belang wordt gevonden. Onderzoek van Simone Schenk laat zien dat mensen het lastig vinden om niet te vervallen in eenrichtingsverkeer (zenden en ontvangen). Men komt niet makkelijk tot een interessante professionele dialoog; terwijl de gesprekspartners vaak wel hopen dat dat gebeurt. Gesprekken over leren kunnen snel het zelfvertrouwen aantasten of te snel in een bepaalde richting worden geduwd. Ook is het lastiger dan je denkt om op een gesprek goede afspraken te laten volgen. In deze workshop illustreren we de verkeerde gesprekken over leren en gaan we samen concreet aan de slag met het oefenen van goede gesprekken. Welke vragen moet je wel stellen en welke niet? Welke feedback kun je geven? Hoe zet je medewerkers aan het denken. Hoe maak je er een dialoog van? We beginnen met een korte inleiding met wat theorie en onderzoeksuitkomsten leidend tot een handzame richtlijnen. We proberen deze dan in kleine groepen toe te passen. We staan vervolgens samen stil bij veel voorkomende fouten; en natuurlijk bij wat wel goed gaat en behulpzaam blijkt. Dat zullen we plenair illustreren met een voorbeeldgesprek door twee vrijwilligers.

Femke Geijsel

Femke Geijsel is als universitair hoofddocent verbonden aan de Radboud Docenten Academie van de Radboud Universiteit te Nijmegen; volgend op haar jaren als directeur van NSO-CNA Leiderschapsacademie en bijzonder hoogleraar Onderwijsleiderschap bij de UvA sinds 2014. Eerder in haar loopbaan deed ze onderzoek naar innovatief vermogen, schoolontwikkeling, transformatief leiderschap, maar ook naar thema’s als burgerschapsvorming en pedagogische kwaliteit. Ze is tevens lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van masters leren en innoveren (MLI) en educational leadership (MEL) bij de Marnix Academie en onder andere ook lid van het bestuur van Stichting Technasium. Haar interesse gaat uit naar de samenwerking tussen leraren, schoolleiders en bestuurders in het kader van zowel het borgen van goede onderwijskwaliteit als het stimuleren van de professionele kracht van leraren en onderwijsvernieuwingsinitiatief.

Robert-Jan Simons

Prof. dr. P.  Robert-Jan Simons werkt vanuit zijn eigen bureau Visie op leren als adviseur en opleider. Hiervoor was hij onder meer hoogleraar in Utrecht en in Nijmegen. Hij is ook gastdocent en lid van de Wetenschappelijke Advies Raad bij de Masters Leren en Innoveren (MLI) en Educational Leadership (MEL)  van de Marnix Academie. Robert-Jan deed o.a. onderzoek naar feedback en reflectie, metacognitie, professionalisering en professionele leergemeenschappen en ict in het onderwijs. Hij is auteur van de boeken Leren en Instructie en Leren en werken. Hij redigeerde met Manon Ruijters de Canon van het Leren.

 

 
8. De lastige en uitdagende weg naar professioneel zelfverstaan

Om goed zicht te krijgen op je eigen persoonlijk-professionele ontwikkeling vraagt nogal wat van iedere professional in het onderwijs. Scherp zicht krijg je alleen maar als je bereid bent om een vorm van zelfonderzoek aan te gaan. In de MLI zijn we al tien jaar bezig om dit zelf onderzoek op een manier aan te pakken die leraren helpt om de dagelijkse hectiek van lesgeven, begeleiden en overleggen te onderbreken om samen na te denken over ervaringen en gebeurtenissen in je professionele praktijk die te denken geven en die ook iets vertellen hoe jij naar onderwijs en naar de interactie tussen leerlingen en leraren kijkt, hoe jij daar in staat en wat jou drijft.

In de werkplaats willen we jullie uitdagen om aan de hand van kleine professionele praktijkverhalen met elkaar in gesprek te gaan en grondig na te denken.  Dat is spannend, want je laat iets van je kracht en je kwetsbaarheid zien. Maar het is ook leerzaam, want het kan je nieuw zicht op je eigen handelen als leraar op leveren. Uitdagend en spannend tegelijk.
 

Bob Koster

Werkzaam bij Fontys Hogeschool

Bas van den Berg

Bas van den Berg was 14 jaar verbonden aan de Marnix Academie. Van 2004-2016 als lector Dynamische Identiteitsontwikkeling, creatieve levensbeschouwelijke vorming en zingeving in werk.

Van 2008 tot 2018 was hij academic director van de Master Leren en Innoveren (MLI). Hij heeft zich bekwaamd op een narratieve, dialogische en inventieve wijze te werken aan goed onderwijs en aan het duurzaam vernieuwen van onderwijspraktijken.

   
9. Laveren tussen Laf en Lef  
Wat speelt er op kritieke momenten in je beroepssituatie? Hoe laveer je met hart voor onderwijs tussen laf en lef? Je onderzoekt wat ervoor jou speelt op keerpunten in je beroepspraktijk. We doen dit vanuit beweging en ontmoeting met verhaal en verbeelding. Wie durft?! 
 

Cocky Fortuin-van der Spek

Cocky Fortuin-van der Spek, tutor bij de MLI, trainer en adviseur van Spirit in School, medeweker de 7evende hemel

Kees van der Zwaard

Kees van der Zwaard is schrijver, theoloog, theatermaker en medewerker van de 7evende hemel

 

 
10. Grenzen onderzoeken. Een atelier over grenzen, grenzen verleggen en grenzen onderzoeken

Iedere (onderwijs-) professional heeft te maken met grenzen: de grens van wat kan en niet kan, de grens van wat mag en niet mag, de grens van de mores en ambities van de organisatie.

In onderwijsland horen we vaak: ja, dat zouden we wel willen, maar dat mag niet van de inspectie, de overheid, het schoolbestuur, de directie.

Teacher-leaders richten zich op innovatie en verbetering. Innovatie heeft altijd te maken met morrelen aan ‘zo doen wij dat hier’. In die zien komen innovatie en begrenzing elkaar altijd tegen.

Tijdens het atelier gaan we eerst heel fysiek aan de slag om vervolgens de dialoog aan te gaan. We verkennen de grenzen en onderzoeken wanneer de grenzen (mogelijk schijnbaar) onwrikbaar zijn, wanneer en hoe grenzen opgerekt en verlegd kunnen worden en wanneer en hoe je je vooral als grensganger zou kunnen opstellen. Welke moed vraag dat? We laten ons bij die verkenning onder andere inspireren door het gedachtengoed van Engeström. 

Barbara de Kort

Barbara de Kort is docent bij de MLI van Radiant (Utrecht), zij is voorzitter van het Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs en zij is promovenda bij VU, Faculty of Religion and Theology.

Ton Bruining

Dr. Ton Bruining is verbonden aan KPC Advies. Daarnaast is hij lector leiderschap in onderwijs bij Avansplus. Samen met Gert Biesta begeleidt hij een onderzoek naar aandacht in onderwijs.

Werkplaatsen door alumni

1. Hoe deel ik kennis met collega’s?

Een paar frisse werkvormen om met je collega’s in een korte tijd kennis te delen. Dat is wat we tijdens onze werkplaats beogen.  Hoe deel je de inspiratie, kennis en vaardigheden met je collega’s en team? Hoe deel je inzichten die ook handig en bruikbaar zijn voor je collega’s? We proberen enkele werkvormen uit  waarmee je op een laagdrempelige en verrassende wijze kennis kunt overdragen of het delen van kennis kunt stimuleren. Door als docent je ervaringen, belevenissen en kennis met je collega’s te delen, kun je op school de productiviteit en de kwaliteit verbeteren. We gaan zoemen, we bezoeken marktplaats en nog veel meer gekkigheid. We hebben er zin in!

Lotte van Kempen 

Lotte van Kempen is al jaren werkzaam op VMBO LWOO school De Rotonde in Breda. Daar geeft zij les, organiseert zij luchtige bijeenkomsten over onderwijs en coördineert zij het wel en wee van alle vakgroepen.

Naast haar werkzaamheden voor de klas is zij sinds de afronding van de master leren en innoveren projectleider van een groep docenten die pionieren binnen ROC West Brabant. Deze docenten kunnen een jaar lang aan de slag met hun eigen idee, zij krijgen budget, begeleiding en bakken met inspiratie. Tevens organiseert zij momenteel ontmoetingen binnen ROC West-Brabant om innovatie binnen dit ROC meer te gaan organiseren.

Nicoline Mulder

Nicoline Mulder heeft jarenlang bij de welzijnsopleidingen in het MBO gewerkt. Als docent, studieloopbaanbegeleider, projectleider en coördinator. Momenteel doet zij als ZZP’er verschillende projecten als projectleider, trainer en coach zowel binnen het onderwijs als de zorg. Het zijn voornamelijk projecten gericht op samenwerking, kennis delen en persoonlijke ontwikkeling. Door samen te werken en kennis te delen leer je van elkaar en kom je samen sneller verder. Voorbeelden van actuele projecten zijn ‘veranderkracht’ van leerling2020 waarin docenten en teamleiders uit het VO getraind en gecoacht worden om hun eigen veranderkracht te vergroten en ‘SamUZ’ waarin opleiders in de zorg samenwerken met zorginstellingen om tekorten in de zorg terug te dringen door samen te innoveren.

 

 
2. Hoe knutsel je een goed advies?

We dagen je uit als adviseur in deze snelkookpan-sessie. Een innovatieproces is nooit makkelijk: je hebt een team wat wel of niet mee werkt, en hoe kom je nu van praten naar samen iets maken en doen? Creatieve denkers, welkom!

Michiel Lucassen

Pascal van der Kaa

 

3. Innoveren door te kijken door de ogen van een ander

Daarin maken we het onderwerp leren van en met elkaar binnen een collectief lekker toegankelijk.

We laten ervaren wat een gemeenschappelijke visie opstellen kan betekenen voor een groep. Dat kan binnen korte tijd. Niet veel theorie maar de kracht van de kantelende kennis (Castelijns, Koster, Vermeulen) laten ervaren door te leren 'jongleren'. 

We maken meerdere groepjes die verschillende leiderschapsstijlen gaan hanteren. Daarna gaan we hierover in gesprek en komen we tot de kern wat nou echt belangrijk is om mensen binnen innovaties mee te krijgen en aan duurzaamheid te werken, bewustwording en betrokkenheid verhogen.

Stefanie Blum

Stefanie Blum is werkzaam als docente Duits op het Christelijk Lyceum in Zeist. Ze behoord tot de alumnis van de Master Leren in innoveren op de Marnix Academie en geeft sinds 2015 gastcolleges over PLG's. Ook is zij inmiddels tutor bij de zelfde Masteropleiding.

Mathijs Drummen

Mathijs Drummen werkt bij het Montessori College in Nijmegen als docent en adviseur van het Agora onderwijs. Na de MLI heeft Mathijs zich vooral toegespitst op het coachen van projectgroepen en teams tijdens innovatietrajecten. Ook adviseert hij in Nijmegen verschillende instanties binnen en buiten het onderwijs over het stimuleren van maatschappelijke veranderingen.

 

 
4. Denksleutels

Ben jij ook opzoek naar een middel dat leerlingen en collega’s aanzet om verder te durven denken? Vind je feitenkennis genoeg? Wil je ook buiten de box leren denken?

In deze werkplaats leer je hoe je met behulp van denksleutels op verschillende manieren het zelfde probleem kunt over- en doordenken. Op elk vakgebied, in elke les en elke besprekingen zijn deze sleutels in te zetten. Door het stimuleren van de denkvaardigheden, wordt ook het hogere orde denken gestimuleerd (zie afbeelding). Aan het eind van de werkplaats heb je zelf ervaren hoe het is om denksleutels in te zetten en kun je het direct toepassen in je eigen werkomgeving.

Mirjam de Groot, Marloes Roos, Judith Trimbach, Lotte Berkhout

Judith, Mirjam, Lotte en Marloes zijn werkzaam op OBS Tuindorp. Het werken met denksleutels is als vernieuwing twee jaar geleden ingebracht, vanuit Marloes haar onderzoek van de MLI. Van een olie druppel in cluster 7/8 is het uitgelopen tot een olievlek door de hele school. Een doorsnede van het team van OBS Tuindorp heeft de werkplaats voorbereid.

Vanuit onze verschillende expertises geven wij de denksleutel aan jullie door. Judith Trimbach is leerkracht bovenbouw en hoogbegaafdheid specialist. Mirjam de Groot is middenbouw leerkracht en onderzoeker, Lotte Berkhout is leerkracht middenbouw en taalspecialist en Marloes is schoolopleider en verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg in de school.

 

 

 
5. Werkplaats Jolijn Slingerland & Eric Verouden
   
6. Werkplaats Sylvia van Duijn & Marjolein Dagevos
   
7. Professionele identiteit op de werkvloer

Werkzaam in verschillende rollen in het vo en nu ook gecombineerd met het leraren opleider zijn in het HBO,  blijft het werken aan ‘professionaliteit’ in een veranderende onderwijsorganisatie een must. Geïnspireerd door de ‘teacher-leader-identiteit’ (MLI) voel ik me betrokken bij innovaties binnen en buiten mijn werkplek. Zo mocht ervaren wat formatieve evaluatie doet met de bestaande summatieve testcultuur in het onderwijsland in Maastricht.

Hoe betrek je op duurzame wijze je collega’s bij een verandering in je denken en handelen ten opzichte van leerling prestaties? Reken je af op getallen of focus je op groei? En wat doet dat met mij als docent en mentor? Hoe verander ik mijn onderwijstaal bij het bespreken van leerlingen en leerling resultaten?

Vanuit mijn rol als leraren opleider word ik nog meer geconfronteerd met de vraag wat voor leraren moeten we moeten opleiden voor de scholen van nu, straks en later.

Casper Gardeniers

 

 

 
8. Content Creation & Ondernemen

Als docent beschik je over zóveel kennis en kunde, maar hoeveel mensen bereik je met al die kennis? Zit die kennis toevallig alleen in je hoofd? In deze workshop gaan we aan de slag met de vraag: hoe kunnen we onze expertise beter delen? Hoe vergroten we ons bereik? En hoe kunnen we onszelf beter profileren als die expert/teacher leader?

Ferdinand Brand

Ferdinand Brand is naast onderzoekdocent in het MBO ook eigenaar van het bedrijf: Study Mastery en schrijver van het boek: Denk anders, leer meer (dat binnenkort verschijnt).

Cok Neven

Cok Neven is onderzoekdocent in het MBO en expert/gastspreker over motivationele vaardigheden in het onderwijs.

 

 
9. De rol van de schoolleider bij onderwijsinnovaties

In de workshop zal ik de rol van de schoolleider bij onderwijsinnovaties belichten. Ik zal vertellen hoe ik dat in mijn eigen organisatie met de kennis die ik heb vanuit de MLI vorm geef. Ook ga ik in op de vraag hoe ik mijn afgestudeerde masters en specialisten in de school  inzet en vanuit welke gedachten (collectieve ambitie, visie  gestuurd). De deelnemers krijgen enkele dilemma’s voorgelegd waar je als schoolleider tegenaan loopt.

Door de schoolleidersopleiding ben ik geïnspireerd geraakt door D. Braun en J. Kramer ( The Corporate Tribe) en zelf houd ik zeer van de verhalen en van het gesprek. Dus in het tweede deel van de workshop ga ik met verschillende gespreksvormen aan het werk. Ik zal de kracht van het collectief en de stem van de minderheid benutten om de innovatieve denkkracht van de deelnemers te mobiliseren. Het accent ligt op zelf doen en ervaren.

Natasja Peters

Startend schoolleider op een grote basisschool. Ik ben nieuwsgierig, observeer kritisch, luister met aandacht en ga graag in gesprek. 

Ik ben sinds drie jaar verbonden aan basisschool Panta Rhei in Beverwijk. Ik ben op Panta Rhei gestart als adjunct-directeur en sinds juni 2017 geeft ik als directeur leiding aan de groep 5 t/m 8. Eerder werkte ik tien jaar als leerkracht op een basisschool voor ontwikkelingsgericht onderwijs en vijf jaar als docent en leerjaarcoordinator in het praktijkonderwijs. Ik ben mijn carrière ooit begonnen in de jeugdhulpverlening en heb daardoor nog steeds een zwak voor leerlingen die speciale ondersteuning nodig hebben.

 

 

 
10. Het proces dat transitie heet

Innovaties gaan vaak over muurtjes heen: die liggen niet in een takenpakket van een iemand. Ze zijn van iedereen en van niemand. De vraag is niet wie er verantwoordelijk is, maar wie er verantwoordelijkheid wil nemen. Maar hoe ‘beweeg’ je mensen naar die verantwoordelijkheid. Veranderen is in je eentje al best ingewikkeld, laat staan dat het collectief moet doen.

Het proces van onderzoek, het op het juiste moment creëren en inzetten van verschillende interventies bij betrokkenen om ze te ‘bewegen’, is hetgeen waar ik het meeste energie van heb gekregen deze twee jaar.  De uitdaging, zoektocht, frustratie wanneer uitgedachte interventies niet het gewenste effect hadden en de kick als het wel lukt. Wanneer iemand zich opent, ‘kwartjes’ vallen of het eigenaarschap neemt.

In deze workshop neem ik je mee in niet alleen mijn proces maar trekken we het breder. Met behulp van een creatieve en interactieve werkvorm ga je met elkaar aan de slag om een fictief team te leiden naar verantwoordelijkheid. Je ervaart vanuit verschillende perspectieven wat een transitieproces teweeg kan brengen. We beantwoorden met elkaar de volgende vragen:

 • Wat heeft iemand die wordt betrokken bij of geconfronteerd wordt met een onderwijsinnovatie nodig?
 • Hoe creëer je ‘winst’ voor de betrokkenen?

Maartje Alma

Maartje Alma heeft een achtergrond in onderwijs, onderwijsadvies, coaching en het geven van trainingen op het gebied van effectieve communicatie en (persoonlijk) leiderschap.  

Op dit moment vervult zij binnen de opleiding Communicatie aan de HU de taken van opleidingscoördinator ‘Leerteamleren’, docentbegeleider, hogeschooldocent, coach en trainer.

 

 

 
11. Spelend en ontdekkend leren in groep 3 en 4

Vragen jouw leerlingen begin groep 3 ook nog regelmatig 'Wanneer mag ik spelen?' Ben je op zoek naar een balans tussen aanbod en spel? In deze workshop vertellen wij meer over hoe je het spelend en ontdekkend leren vorm kan geven in groep 3 en 4 en hoe je dit op een betekenisvolle Het proces manier kan koppelen aan lees-, schrijf- en rekenactiviteiten.

Anouk Costerus van Ginkel

Anouk Costerus van Ginkel studeerde in 2012 af aan de Master Leren en Innoveren. Zij is werkzaam in het basisonderwijs en geeft les in groep 3. Op haar huidige school in Amersfoort is ze bezig het spelend en ontdekkend leren in groep 3 in te voeren en zo ook hier de overgang kleiner te maken. Op haar vorige werkplek werkte ze al met spelend en ontdekkend leren in groep 3 en 4. Daarnaast is zij met Sanne bezig met het opzetten van een eigen bedrijf, Plan B onderwijsadvies.

Sanne Vleugel

Sanne Vleugel studeerde in 2012 af aan de Master Leren en Innoveren. Zij is werkzaam in het basisonderwijs en geeft momenteel les aan groep 1/2 en groep 3. Op haar huidige school in Utrecht is zij bezig om de overgang tussen groep 2 en groep 3 te verkleinen en begeleidt ze het team hierin. Op haar vorige werkplek werkte ze al met spelend en ontdekkend leren in groep 3 en 4. Daarnaast is zij met Anouk bezig met het opzetten van een eigen bedrijf, Plan B onderwijsadvies.