Inschrijven » Intake

De intakeprocedure bestaat uit een toets op de formele toelatingseisen en een online intakegesprek tussen de student-kandidaat en een docent op basis van een position paper, waarbij ook de werkgever van de student wordt uitgenodigd kort aan te haken.

In dit gesprek komen de volgende onderwerpen aan de orde:
• het door de student opgestelde ‘position paper’ waarin de student zijn eigen positie en functioneren op de werkplek analyseert;
• het door de student bestudeerde Engelstalige artikel over innoveren;
• de leerwerkplek van de student en of deze voldoet aan de zoals vastgelegd in de tripartiete overeenkomst die de opleiding, de student en de werkgever sluiten;
• de motivatie van de student.

Als de student aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, wordt hij toegelaten tot de opleiding.
Studenten die niet direct voldoen aan de voorwaarden wordt in voorkomende gevallen verzocht aanvullende informatie te geven. (in het Nederlands) met jou als student-kandidaat en de coördinerende docent of een lector.

In het intakegesprek komen de volgende onderwerpen aan de orde:
1. Jouw bewijsvoering dat je een gemotiveerde, ambitieuze leraar bent;
2. Het door jou opgestelde presentatieportfolio: in dit position paper analyseer je je positie en functioneren op je werkplek;
3. Of jouw leerwerkplek voldoet aan de eisen;
4. Een Engelstalig artikel over innovatie in de school dat je hebt bestudeerd.

Als je aan de voorwaarden voor instroom voldoet, wordt er (op termijn) een tripartiete overeenkomst getekend tussen jou, jouw werkgever en de opleiding. Hierin staan de schoolontwikkelingsvraag en jouw persoonlijke leervragen vermeld.

Doorstroom 
Aan het eind van het eerste jaar is er een begeleidingsgesprek met de tutor. In dit gesprek wordt vastgesteld of je naar het tweede jaar kunt doorstromen. Om te kunnen doorstromen naar het tweede jaar moet je tenminste 75% van de te behalen EC’s hebben behaald.