Inschrijven » Kosten

Het wettelijke collegegeld voor 2022-2023 bedraagt € 2.209,-*.Als extraneus, ook wel examenstudent genoemd, betaal je €2.209,- euro examengeld voor het studiejaar 2022-2023. Je hebt dan alleen recht op het afleggen van examens en tentamens binnen de ingeschreven opleiding, maar geen recht op onderwijs of begeleiding. Voor de aanschaf van literatuur moet je rekening houden met een bedrag van ca. € 700,- voor de totale opleiding.

* Heb je eerder een master op het gebied van onderwijs/zorg gevolgd, dan betaal je instellingscollegegeld. Het instellingscollegegeld voor 2022-2023 is € 7.579,-. 

De master Leren en Innoveren is een bekostigde opleiding. Pas als het verschuldigde collegegeld tijdig is betaald, word je definitief ingeschreven als student en ontvang je als bewijs van inschrijving een collegekaart.  Als je kiest voor betaling in termijnen, dan zijn de incassodata 30 september, 30 november, 31 januari, 31 maart en 31 mei.

Lerarenbeurs 
Elke leraar heeft een keer in zijn loopbaan in het onderwijs recht op de lerarenbeurs, waarmee hij zijn professionele niveau kan verhogen of zich kan specialiseren. De lerarenbeurs kan alleen aangevraagd worden voor een masteropleiding. Voor de Master Lerne en Innoveren kun je de lerarenbeurs ook aanvragen.
De nieuwe aanvraagronde loopt van 1 april tot 15 mei. Je kunt de aanvraag doen op de site van DUO.

Studievoucher
Kreeg jij voor het eerst studiefinanciering in de periode september 2015 tot en met augustus 2019? En viel jij toen onder het nieuwe stelsel van studiefinanciering (leenstelsel)? Dan krijg je na het behalen van je diploma een studievoucher. Je krijgt dan korting op het collegegeld. De studievoucher is een tegoed van ongeveer € 2.000,- voor een nieuwe opleiding. Het moet een geaccrediteerde opleiding zijn in het hoger onderwijs (voltijd, deeltijd, duaal of modulair) in binnen- of buitenland. Je krijgt het bedrag niet uitbetaald, maar als korting op je collegegeld. Lees hier meer over de studievoucher.