Opleiding » Deeltijd master

De opleiding wordt in deeltijd aangeboden, omdat deze gericht is op studenten die hun studie combineren met een baan. Werkervaring wordt zo rechtstreeks ingebracht in de opleiding. Het onderzoekend innoveren vindt door middel van opdrachten plaats in de eigen werkomgeving. Het studeren in deeltijd en de inbreng van uitdagingen uit de eigen (onderwijs)praktijk maken van deze opleiding een persoonlijke opleiding. De master Leren en Innoveren is ontwikkeld voor het PO, VO, MBO en HBO.

Een deeltijdstudie combineren met een baan kan uitdagend zijn. In de praktijk blijkt de studeerbaarheid van de master Leren en Innoveren goed is; ruim 80% van de studenten behaalt het masterdiploma nominaal en dus binnen twee studiejaar.

Studielast 
De Master Leren en Innoveren is een deeltijdopleiding van 60 EC (European Credits) die verdeeld zijn over twee studiejaren. De studielast is 30 EC per jaar, wat overeenkomt met 840 uur. Inclusief contacttijd leidt dit per week tot een gemiddelde studielast van 20 uur. Per week ben je één dag beschikbaar voor onderwijs, colleges, leerkringen en praktijkopdrachten op locatie in Utrecht. Er wordt uitgegaan van 40 studieweken in een studiejaar.

Meer weten? Kom naar de voorlichtingsavond