Teambeurs

De nieuwe regeling Teambeurs van het Ministerie van Onderwijs voor masteropleidingen past geheel binnen de visie van de Master Leren en Innoveren van de Marnix Academie, dat innoveren alleen effectief is met behulp van collectief praktijkonderzoek. Dat wil zeggen dat de leraar die de master Leren en Innoveren volgt samen met collega’s in een professionele leergemeenschap de innovatie in de school vormt geeft. Met de Teambeurs primair onderwijs kan er voor alle participanten subsidie aangevraagd worden. Hieronder wordt de regeling kort beschreven.

Van 1 mei tot 15 oktober kan de Teambeurs voor het primair onderwijs worden aangevraagd. De Teambeurs is bedoeld om meer leraren in het primair onderwijs op te leiden tot masterniveau en om de schoolontwikkeling binnen een school duurzamer te maken. De Teambeurs vervangt de regeling Vierslagleren.

De Teambeurs kan worden aangevraagd door het bevoegd gezag van het basisonderwijs of het speciaal (voortgezet) onderwijs samen met een team van leraren en betrokken schoolleider(s). Het team bestaat tenminste uit twee leraren van dezelfde school of hetzelfde bestuur.

De subsidie wordt verstrekt als tegemoetkoming voor de studiekosten en de vervanging van de leraren. Vanuit de subsidieregeling krijgen de leraren na afloop van de studie een jaar de tijd om de het geleerde in de praktijk te brengen. Ook biedt de regeling middelen om leraren die de masteropleidingen niet volgen erbij te betrekken. Tot slot zijn er middelen voor de afstemming met het opleidingsinstituut om de masteropleiding beter te laten aansluiten op de behoefte van de school of het bevoegd gezag.

Voor informatie kun je contact opnemen via het onderstaande formulier met Frank Sengers, opleidingsmanager Master Leren en Innoveren bij de Marnix Academie. 

Voor meer informatie over de aanvraagcriteria, de aanvraag procedure en de hoogte van de subsidie kun je terecht op de site van de overheid.

Loading