Arienne van Staveren

Arienne van Staveren

Arienne van Staveren

Lector Leren en Innoveren

Ik houd mij bezig met het werken aan vernieuwing in onderwijsorganisaties als lector en als Academic Director van de Master Leren en Innoveren. Centraal staan daarin kleine en grote maatschappelijke vragen en uitdagingen die het werkveld op zich af zien komen. In mijn werk houd ik mij met name bezig met het proces van innoveren, wat dat betekent, en wat er nodig is voor betrokken mensen en organisaties. Daarbij is altijd het vertrekpunt diegenen waar het onderwijs voor bedoeld is: de leerlingen.

Mijn projecten

Master Leren & Innoveren
Onderzoekslijn borgen van innovaties
Innoverend Onderzoeken
Onderwijs Ambassadeurs
Inclusief Onderwijs in een meertalige context

Mijn expertise

Veranderkunde
Kwalitatief onderzoek
Intervisiebegeleiding
Curriculumontwikkeling
Kwaliteit en impact

Mijn publicaties

Staveren, A. van, H. Susam (2021). Borgen van innovaties of blijvend veranderen? (eds.) Marnix Academie

Staveren, A. van (2021). Action research. in: De Canon van leren en ontwikkelen

Staveren, A. van (2021). Duurzaam innoveren en de rol van HRD in: Handboek Human Research Development

Staveren, A. van (2020). Verduurzamen van innovaties, O&O nr. 3, vakmedianet

Staveren, A. (2019). Van vernieuwen naar veranderen, over het eigen maken en bestendigen van innovaties in het onderwijs. Lectorale rede, Marnix Academie