Veelgestelde vragen Master Leren en Innoveren

Veelgestelde vragen

Het aantal plaatsen bij de Master Leren en Innoveren is onbeperkt. 

Je kunt het beste de aanvraag voor de lerarenbeurs en de inschrijving tegelijkertijd doen. Indien je geen lerarenbeurs krijgt toegewezen, dan kun je je voor de opleiding weer uitschrijven.

  • Brinnr: 10IZ
  • Opleidingscode: 44135 
     
  1. Ten minste een afgeronde hbo-opleiding voor het onderwijs; 
  2. Ten minste twee jaar werkervaring als leraar, met een taakomvang van 0,5 fte;
  3. Je hebt een werkplek die voldoet aan de eisen van leerwerkplek; 
  4. Se intakeprocedure wordt met een positief studieadvies afgerond. 

Vrijstellingen worden niet toegekend, behalve wanneer iemand al een (deel van) een master Leren en Innoveren bij een andere hogeschool heeft gevolgd.
 

Per week moet je één dag beschikbaar zijn voor colleges, leerkringen, zelfstudie en opdrachten in de eigen school.Er wordt uitgegaan van 40 studieweken in een studiejaar.
In het tweede jaar is het aantal contacturen kleiner dan in het eerste jaar. Vooral in het tweede semester is er veel minder contacttijd aangezien dan het praktijkonderzoek uitgevoerd zal worden. De gemiddelde studielast is 20 uur per week.

Een hbo master wordt ook wel een professionele master genoemd. Daarnaast is er de wetenschappelijke master op de universiteit. Beide masters vereisen dezelfde tijdinvestering en in beide masters wordt er onderzoek gedaan. Alleen het soort onderzoek is anders. Bij een wetenschappelijke master wordt veelal fundamenteel onderzoek gedaan wat niet praktijkgerelateerd is. Bij een professionele master gaat het altijd over de praktijk, waarin de student werkt. Binnen deze praktijk doet de student onderzoek. De oriëntatie van de master, wetenschappelijk versus professioneel (praktisch), is daarmee anders. Een hbo master is praktischer en direct toepasbaar.