Over ons » Lectoraat

Aan de Master Leren en innoveren is het lectoraat Leren en Innoveren verbonden. Het lectoraat is gericht op kennisontwikkeling voor en kennisbijdrage aan noodzakelijke en/of relevante vernieuwing in onderwijsorganisaties. De kernvraag van het lectoraat is: Hoe te komen van innovatie naar duurzame verandering? De focus ligt op het verduurzamen van vernieuwing en hoe deze kan worden eigengemaakt en bestendigd in de schoolorganisatie. Het lectoraat wil middels onderzoek met bruikbare inzichten komen voor onderwijsprofessionals en goede voorbeelden ontsluiten voor derden. Darnaast beoogt het lectoraat een denken op gang te brengen dat bijdraagt aan kwaliteitsbewustzijn en dat laat zien dat het werken aan verandering meer is dan een goed plan, een innovatieteam, een pilot of een proeftuin. 

Lector

Dr. Arienne van Staveren is per 1 augustus 2018 benoemd als lector Leren en Innoveren aan de Marnix Academie in Utrecht. Op 26 september 2019 hield zij haar lectorale rede. De lector is ook academic director van de masteropleiding Leren en Innoveren. Arienne is in 2007 gepromoveerd op ‘leren samenwerken bij veranderen en innoveren’. Sinds een aantal jaren is ze werkzaam in de master Leren en Innoveren als docent innovatie en daarnaast heeft zij ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de herziening van het programma van de master. Het lesgeven in de masteropleiding blijft onderdeel van haar werk. Arienne was jaren bestuurder van het Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie. Het expertisecentrum heeft een eigen academische master. Eerder was ze ruim 10 jaar verbonden aan Sioo, interacademiaal centrum voor organisatie en veranderkunde.

Onderzoekers Kenniskring

Een onderzoeksgroep maakt deel uit van het lectoraat. Een groepje gedreven mensen met ieder een eigen verhaal, een eigen gezicht en een eigen manier van kijken en handelen. De leden van de onderzoeksgroep doen ieder op hun eigen expertisegebied onderzoek naar innovatie binnen scholen.

  • Ton Bruining, Hogeschool De Kempel
  • José Kersbergen, Marnix Academie
  • Emma Nitert, Katholieke Pabo Zwolle
  • Willemijn Schless, Marnix Academie
  • Loek Schoenmnakers, Hogeschool De Kempel
  • Hüseyin Susam, Hogeschool iPabo
  • Bert van Velthooven, Marnix Academie

Lees meer over het lectoraat op de eigen website van het lectoraat.