Bert van Velthooven

Bert van Velthooven

Bert van Velthooven

Lid lectoraatsgroep Leren en Innoveren & docent

Meer dan 30 jaar ben ik werkzaam in het onderwijs, in binnen- en buitenland. Als leerkracht, intern begeleider en ambulant begeleider. De laatste 17 jaar als docent, onderzoeker en veranderkundige in het HBO. In al deze verschillende functies in het onderwijs heb ik kunnen zien, horen en voelen hoeveel inspanningen leerkrachten en scholen leveren om tegemoet te komen aan de toenemende diversiteit in de klas. Leerkrachten en scholen zijn bereidwillig en gemotiveerd, maar voelen zich vaak niet voldoende toegerust voor het begeleiden van de verschillende leerlingen. Ik heb gezien dat het kan, dat het mogelijk is om tegemoet te komen aan de vragen van álle leerlingen, om les te geven aan die brede diversiteit aan leerlingen. Vaak zijn het kleine stapjes die gemaakt moeten worden, soms ook grote. Ik maak me al lang sterk voor inclusief onderwijs, een visie op het geven van onderwijs aan álle leerlingen, uitgaande van verschillen en ze respecteren. De vraag die ik mij regelmatig stel is hoe de leerkracht autonoom, creatief en effectief tegemoet kan komen aan die diversiteit. De leerkracht en de school lopen daarbij tegen hun eigen systeemgrenzen aan. Grenzen die we zelf hebben opgeworpen. Die kunnen we dus ook zelf weer slechten. Ik denk dat het onderwijs zal moeten durven zijn systemen ter discussie te stellen en duurzaam durven te veranderen. Als veranderkundige denk ik daarin mee. Als de verbinding wordt gemaakt met het duurzaam veranderen van het onderwijs in de richting van inclusie, dan wordt het antwoord gevonden in de samenvoeging van inclusie en innovatie (innovator); dan kan ik mezelf inclusievator noemen.