Lerarenbeurs aanvragen: alles wat je moet weten

master-leren-innoveren-voorlichting

Goed nieuws voor leraren: de Subsidieregeling Lerarenbeurs is met vijf jaar verlengd. Tot en met schooljaar 2027 - 2028 kun je hier dus gebruik van maken*. Dankzij deze regeling kunnen leraren hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten en hun carrièremogelijkheden verbeteren. Lees dit blog om te zien of je in aanmerking komt en hoe je de lerarenbeurs aanvraagt.

* Kijk voor de meest actuele informatie op de site van DUO.

In het kort: wat is de lerarenbeurs?

De lerarenbeurs is een financiële regeling die leraren helpt bij het betalen van hun studie. De Lerarenbeurs is voor iedere bevoegde leraar die een opleiding aan hbo of universiteit wil volgen. Dit kan dus een bachelor of masteropleiding zijn. Maar ook een postinitiële masteropleiding of pre-master. Post-hbo-opleidingen zijn uitgesloten. 

Met de Lerarenbeurs krijg jij als leraar de kans om een lerarenopleiding te volgen zonder dat je je zorgen hoeft te maken over de financiële kant van je studie. Daarnaast kan jouw werkgever subsidie krijgen zodat jij studieverlof kunt krijgen. 

Hoelang recht op de lerarenbeurs?

Je krijgt de lerarenbeurs voor maximaal drie jaar. De duur is gebaseerd op de startdatum en de studielast van de opleiding. Een uitzondering hierop is het schakelprogramma of de premaster. Hiervoor krijg je één jaar lerarenbeurs. Maar je houdt dan nog wel twee jaar over om te gebruiken voor de bijbehorende masteropleiding.

Kom ik in aanmerking voor de lerarenbeurs?

Om in aanmerking te komen voor de Lerarenbeurs moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Lees de voorwaarden voor de lerarenbeurs op de website van DUO.

  • Je bent onderwijsbevoegd of bent leraar in het hbo en hebt minimaal een bachelordiploma.
  • Je werkt bij een bekostigde school of orthopedagogisch didactisch centrum in (Caribisch) Nederland op het moment van aanvragen. Of werkte hier in de afgelopen 12 maanden. Dit mag met een tijdelijk of invalcontract zijn. Dit mag niet als zzp’er zijn geweest.
  • Je geeft 20% van je werktijd les. Dit is inclusief voorbereiding en nakijkwerk. Intern begeleiders, zorgcoördinatoren, remedial teachers en ambulant begeleiders hoeven niet aan deze voorwaarde te voldoen.
  • Je volgt een bachelor, master- of postinitiële masteropleiding. Of je volgt een premaster- of schakelprogramma voorafgaand aan een universitaire studie.
  • Je volgt de opleiding in Nederland, Europa, Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten. De opleiding moet erkend zijn. Alle opleidingen van Marnix Academie zijn erkend en dus geschikt voor de lerarenbeurs.
  • Je hebt voor dezelfde opleiding in dezelfde periode geen tegemoetkoming leraren, subsidie tweede lerarenopleiding, levenlanglerenkrediet of studiefinanciering. Dus ook geen lening of reisproduct. Er is één uitzondering voor het levenlanglerenkrediet: wanneer je minder lerarenbeurs ontvangt dan collegegeld betaalt, mag je voor het resterende collegegeld een levenlanglerenkrediet aanvragen.
  • Je hebt voor dezelfde opleiding geen tegemoetkoming onderwijsmasters, ook niet in een andere periode.

Wanneer jij de lerarenbeurs ontvangt, moet je per studiejaar minimaal 15 studiepunten (ECTS) halen. Dit wordt binnen 22 weken na het aflopen van het studiejaar steekproefsgewijs gecontroleerd. Haal je te weinig studiepunten? Dan moet je de lerarenbeurs van dat jaar terugbetalen. Dit is bedoeld als extra motivatie om de focus te leggen op het behalen van de studie. 

Lerarenbeurs aanvragen: hoe doe ik dit? 

De aanvraag voor de lerarenbeurs verloopt via DUO. In de aanvraag moet je een ondertekende verklaring hebben van je laatste werkgever. Mocht je dit zijn vergeten, dan kun je dat nog binnen twee weken opsturen. 

DUO kent eerst de beurs toe aan herhaal aanvragen vanuit het tweede en derde studiejaar. Daarna komen de eerste aanvragen die in 2022 - 2023 afgewezen zijn doordat het subsidieplafond was bereikt. Als laatste komen de overige eerste aanvragen.

Je vraagt elk jaar opnieuw de lerarenbeurs aan. Dus na het eerste jaar moet je opnieuw de aanvraag indienen. Je krijgt in dat geval wel voorrang op eerstejaars aanvragen. 

De aanvraag van de lerarenbeurs wordt beoordeeld op volgorde. Dus: hoe eerder je jouw aanvraag doet, hoe groter de kans dat je de beurs krijgt toegewezen

Tot wanneer kan ik de lerarenbeurs aanvragen?

Je kunt de lerarenbeurs van 1 april tot en met 15 mei aanvragen. Maar ons advies is om het zo snel mogelijk te doen, zodat de kans groter is dat je de beurs toegewezen krijgt. 

Lerarenbeurs voor een masteropleiding?

De Master Leren en Innoveren is geschikt om te kiezen voor je aanvraag van de Lerarenbeurs. Met deze masteropleiding ontwikkel je jezelf in slechts twee jaar tijd tot teacher leader.

Wil je meer weten over de Master Leren en Innoveren? We hebben de komende tijd veel voorlichtingen. Wees van harte welkom, we vertellen je graag alles over de master van jouw interesse. Ook kunnen we je nog meer vertellen over de lerarenbeurs als je daar interesse in hebt.