Carolien Duijzer

Carolien Duijzer

Carolien Duijzer

Opleidingsdocent

Naast mijn werkzaamheden als opleidingsdocent ben ik betrokken bij de professionalisering van opleiders binnen het Partnerschap van de Marnix Academie. Zo bestudeer ik als postdoc onderzoeker de wijze waarop een gedeeld professionaliseringstraject rondom Lesson Study voor opleiders van de Marnix Academie (pabo) en schoolopleiders van de partnerscholen (basisschool) als een in potentie grensoverbruggende praktijk kan bijdragen aan het leren-in-verbinding.

Daarnaast ben ik als onderzoeker betrokken bij het uitvoeren van praktijkonderzoek op een aantal van onze partnerscholen. Ten slotte lever ik als projectlid binnen de Kwaliteitsafspraken een bijdrage aan de leerlijn onderzoekend vermogen in het vernieuwde curriculum.

Mijn expertises

Leren-in-verbinding
Onderzoekend innoveren
Praktijkonderzoek
Onderzoekend vermogen
Reken-wiskunde didactiek

Mijn projecten

Postdoc onderzoeker Leerrijke Verbindingen
Lid lectoraat Samen Opleiden & Professionaliseren
Lid projectgroep Onderzoekend Vermogen
Senior onderzoeker POO-onderzoeksgroepen
Opleidingsdocent reken wiskundedidactiek en master Leren & Innoveren; Studiecoach

Mijn publicaties

Duijzer, A.C.G., & Peltenburg, M. [in voorbereiding] Educating students at the boundary: Tapping into unused learning potential.

Peltenburg, M., Duijzer, A.C.G., & Timmermans, M. [in press] Leerrijke verbindingen tussen praktijk en opleiding: nieuwe percepties op de eigen rol van lerarenopleider.

Duijzer, A.C.G., Van den Heuvel-Panhuizen, M., Veldhuis, M., & Doorman, L.M. (2019). Supporting primary school students’ reasoning about motion graphs through physical experiences. ZDM Mathematics Education, 51(6), 899–913.

Duijzer, A.C.G., Van den Heuvel-Panhuizen, M., Veldhuis, M., Doorman, L.M., & Leseman, P.P.M. (2019). Embodied learning environments for graphing change: A systematic literature review. Educational Psychology Review, 31(3), 597–629. https://doi.org/10.1007/s10648-019-09471-7