Daphne Duijvestijn

Daphne Duijvestijn

Daphne Duijvestijn

Tutor Master Leren en Innoveren

Leraar, waar sta jij voor?
In mijn werk houd ik mij graag bezig met het samen onderzoeken naar mogelijke versterking van de professionele ontwikkeling van de leraar. Altijd ten dienste van de groei van het kind, de student of het team.
Ik werk met (aspirant)leraren aan visie op leren en ontwikkelen. De verbinding tussen persoonlijke leiderschap en de ontwikkelingen van een team of klas neemt daarin een belangrijke plaats: wie ben jij als leraar, waar sta je voor, expliciet maken van organisatiewaarden, op een onderzoekende en systematische manier werken aan versterking van onderwijs....... De leraar die zichzelf inzet als instrument ten dienste van het onderwijs, de kinderen.

Mijn expertises

Coachen en begeleiden van leraren en teams

Mijn projecten

Het verzorgen van onderwijs aan aspirant leraren, het geven van trainingen aan schoolopleiders(SO&P), begeleiden van teams in basisscholen, ondersteunen van studenten in hun informeel leiderschap in de Master Leren en Innoveren.