Emma Nitert

Emma Nitert

Emma Nitert

Lid lectoraatsgroep Leren en Innoveren

Na mijn studie Onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen heb ik het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift-HBO behaald en ben ik via een stage terechtgekomen bij de Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool Groningen. Ik werkte daar als docent-onderzoeker binnen het lectoraat onder andere in een onderzoeksproject naar het gezond en veilig opgroeien van kinderen in verschillende wijken in de stad Groningen. Ik kwam daar in contact met kinderen en professionals op brede scholen. Hier is onder andere mijn interesse voor innovatieve veranderingen en (samen)werken binnen kindcentra en brede school ontstaan. Na ongeveer zeven jaar wonen, studeren en werken in Groningen, ben ik verhuisd naar Zwolle. Daar ben ik bij Hogeschool KPZ (voorheen Katholieke Pabo Zwolle) aan de slag gegaan als onderwijsontwikkelaar. Ik heb hier de opleiding associate degree pedagogisch professional Kind en Educatie opgezet, waarin het interprofessioneel samenwerken en ‘boundary crossing’ centraal staan. In deze opleiding, die inmiddels het 5e jaar is ingegaan, geef ik met veel plezier les in gespreks- en onderzoeksvaardigheden en begeleid ik studenten in hun studieloopbaan en praktijk. Daarnaast doe ik praktijkgericht onderzoek binnen het thema interprofessioneel werken. Ik richt mij hierbij specifiek op de rol die pedagogisch professionals hierin spelen.