Klarian van Baren

Klarian van Baren

Klarian van Baren

Kerndocent Professionaliseren en Leidinggeven - Tutor

Ik werk vanuit m'n nieuwsgierigheid naar en kennis van alles wat met leren en ontwikkelen te maken heeft ten dienste van de lerende, waarbij ik mezelf ook als lerende beschouw. In de lijn Professionaliseren en Leidinggeven van de MLI staat het leren en ontwikkelen van de onderwijsprofessional naar teacher leader centraal. Ik vind het een boeiend proces om onderwijs en begeleiding zo in te richten dat het de onderwijsprofessional in staat stelt zichzelf in z'n kracht te zetten en daarmee het eigen leren en ontwikkelen betekenisvol te maken in de rol van teacher leader. Het gaat voor mij dan om het bedenken en realiseren van onderwijs en begeleiding waarin de onderwijsprofessional zich uitgenodigd en soms ook uitgedaagd voelt. De uitnodiging of uitdaging met de intentie om het zelfverstaan te verdiepen en de onderwijsprofessional zichzelf (nog) beter kan begrijpen in een nieuwe rol. Het mooie aan dit zelfverstaan vind ik dat het in dialoog ontstaat en het zicht vergroot op dat wat iemand wil behouden en nog meer of beter anders wil doen, passend bij het (groeiend) inzicht in de eigen identiteit. 

Mijn projecten

 • Landelijke pilot microcredentials (flexibilisering van het onderwijs)

 • Formatief handelen in de masters

 • Docentprofessionalisering in de bachelor

 • Teamtraining: professionalisering en teamversterking (met de positieve psychologie als onderlegger)

 • Curriculum doorontwikkeling masters

 

Mijn expertise

 • Professionele ontwikkeling en transformatief leren
 • Curriculumontwikkeling
 • Toetsdeskundigheid
 • Begeleiding van intervisie en supervisie
 • Positieve psychologie in het onderwijs
 • ACT in het onderwijs: psychologische flexibiliteit
 • Reflectie-onderwijs