Nieuwe uitgave Lectoraat Leren en Innoveren

Publicatie Borgen van innovaties

Het Lectoraat Leren en Innoveren presenteert met trots haar nieuwe boek: Borgen van innovaties of blijvend vernieuwen? verkenningen naar duurzaam veranderen in het onderwijs en daarbuiten onder redactie van Arienne van Staveren en Hüseyin Susam.

Na een inleiding op het onderwerp gaat Arienne van Staveren, lector Leren en innoveren, in op wat duurzaam innoveren eigenlijk is. Loek Schoenmakers kijkt naar de betekenis van improviseren bij duurzaam innoveren; Hüseyin Susam staat stil bij het belang van culturele sensitiviteit van lerarenburgerschapsontwikkeling als voedingsbodem voor duurzaam innoveren; Ton Bruining kijkt naar de morele dimensie van onderwijsvernieuwing bij het verduurzamen van innovaties. José Kersbergen pleit voor de ontwikkeling van een kwaliteitscultuur; Willemijn Schless gaat aan de hand van mooie onderwijsvoorbeelden in op welke vragen dat oproept. Bert van Velthooven maakt zich sterk voor inclusiviteit en het streven naar diversiteit en roept het veld op om zich uit te spreken de vraag hoe ver ze daarin willen gaan. Emma Nitert doet onderzoek naar interprofessionele samenwerking in het pedagogische domein.

De bundel is te bestellen voor €25,-. Lees hier meer over Borgen van innovaties of blijvend vernieuwen? en over de wijze van bestellen.