Ton Bruining

Ton Bruining

Ton Bruining

Lid lectoraatsgroep Leren en Innoveren & gast docent

Dr. Ton Bruining maakt, naast de lerarenopleiders, als zelfstandige deel uit van de kenniskring Leren en innoveren. Hij is sinds 2010 als freelancer betrokken bij de master Leren en Innoveren. Ton heeft een achtergrond als pedagoog, onderwijskundige en organisatiekundige. In 2006 promoveerde hij aan de Universiteit voor Humanistiek op een kritisch filosofisch onderzoek naar leren op de werkplek. Tegenwoordig is zijn focus gericht op onderzoek naar de normatief-ethische dimensie van onderwijsinnovatie. Ton is sinds 1990 betrokken bij innovaties in het onderwijs. Van 1990 tot en met 1998 was hij als opleidingsmanager, eerst in de zorg en later in de recrea-tiebranche, betrokken hij de innovatie van beroepsbegeleidende leerwegen. Sinds 1998 adviseert en ondersteunt hij besturen, opleidingsmanagers en onderwijsteams in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs bij innova-ties. Tussen 2004 en 2011 vervulde hij tweemaal de rol van lector, eerst als lector Vraaggericht leren en daarna als lector Academische basisschool.