Master Leren en Innoveren | Tijdens de master

De Master Leren en Innoveren gaat over vernieuwing en innovatie doorvoeren in het onderwijs. Hoe wordt jij een innovative professional die verandering en innovatie kan doorvoeren en begeleiden?

Meld je aan voor de voorlichtingsbijeenkomst

Opbouw van de master

De master bestaat uit twee belangrijke onderdelen die in elk semester verwerkt worden: Onderzoekend innoveren en Professionaliseren en leidinggeven. Hieronder lees je wat je van elk semester kunt verwachten.

In het eerste semester werk je jouw vraag uit jouw eigen praktijk. Dit is een vraag vanuit jouw eigen organisatie of school met betrekking tot innovatie en vernieuwing. Vanuit de theorie leer je hoe je hiermee aan de slag gaat. In de praktijk ga analyseren en onderzoeken hoe je jouw vraag in een plan van aanpak verwerkt. En een begin maakt met het innovatieproces.

In dit semester werk je aan een theoretische en praktische verdieping van je plan van aanpak. Je verzamelt informatie/data en gaat met je eigen collega’s op zoek naar de beste oplossing voor jouw organisatie. Je test verschillende mogelijke oplossingen, overlegt met collega’s en neemt ze mee in het gehele proces van innoveren en teamleren.

Daarnaast ga je werk je aan je eigen persoonlijke, professionele ontwikkeling. Zo willen we dat jij binnen jouw organisatie de leiding neemt voor het ontwikkelen van het onderwijs. We noemen dit de rol van teacher leader.

In het derde semester krijg je innovatieplan steeds meer vorm. Je werkt onder andere. uit welk effect jouw plan in de praktijk heeft op de leerlingen, leraren en organisatie.

Daarnaast leer je hoe je deze veranderingen door kunt voeren binnen een organisatie.

In het vierde semester komt alles samen en ga je jouw innovatieplan doorvoeren in de praktijk. Je deelt je kennis binnen jouw eigen organisatie en betrekt collega’s in het gehele proces.

Je kunt terugkijken op een waardevol innovatieproces wat je met collega’s hebt doorlopen! Zo dragen jullie bij aan het ontwikkelen van beter onderwijs.

Kom naar de voorlichtingsbijeenkomst

Wil je meer weten over de inhoud van de studie en de semesters? Kom dan naar de voorlichtingsbijeenkomst.

Meld je aan voor de voorlichtingsbijeenkomst

Rooster 

Je volgt de master in deeltijd. Zo kun je de master combineren met je huidige baan en datgene wat je leert direct toepassen in de praktijk. De lesdagen zijn komend studiejaar (2023/2024) op vrijdag van 10.00 tot 16.30 uur in Utrecht in het Newton house.

Aan het begin van het studiejaar is er een tweedaagse bijeenkomst met overnachting in een hotel en heerlijk eten. Je maakt kennis met de opleiding, je medestudenten en alle docenten.

 

Studielast masteropleiding

De studielast is, inclusief contacttijd, ongeveer 20 uur per week. Per week ben je één dag beschikbaar voor onderwijs, colleges, leerkringen en praktijkopdrachten. De locatie is het Newton house in Utrecht. Er wordt uitgegaan van 40 studieweken in een studiejaar.

Vragen over de master?

Heb je vragen over de master of hulp nodig bij het inschrijven? Neem dan contact met ons op via: info@lereneninnoveren.nl

Platform Leren en Innoveren

Het Platform Leren en Innoveren is een plek waar studenten en alumni met elkaar samenwerken als bevlogen experts met een gemeenschappelijk doel: het onderwijs in Nederland verbeteren. Als je de master gaat volgen is het interessant om je aan te sluiten bij dit landelijke netwerk om zo nog meer van elkaar te leren.

We werken op dit platform samen met teams uit het onderwijs, waarbij teamleren en collectief leren centraal staan. Hierbij zetten we praktijkgericht onderzoek in bij het werken aan innovaties en het interveniëren in complexe praktijken.