Mooie beoordeling masteropleidingen in Keuzegids

Keuzegids 2022

De masteropleidingen van de Marnix Academie worden zeer positief genoemd in de Keuzegids masters 2022. In de overzichten met vergelijkbare masters worden goede scores genoteerd.

Alle leerlingen en studenten hebben recht op het beste onderwijs. Daarom investeren steeds meer leraren en scholen in een leven lang ontwikkelen. De Marnix Academie sluit hier op aan met praktijkgerichte masteropleidingen.

Onze docenten ervaren zelf dat de masterstudenten tevreden zijn over de opleiding. Wij zijn er trots op dat de studenten zich ook zo positief uitspreken in de Nationale Studentenenquête die ten grondslag ligt in de beoordeling door de Keuzegids. Bij de opleidingen wordt in de gids aangegeven hoe het studentenoordeel in de Nationale Studenten Enquête (NSE) is ten in vergelijking met andere opleidingen. De Keuzegids masters vermeldt, in tegenstelling tot de Keuzegids hbo, geen totaalscores van de opleidingen. Daardoor is er geen ranglijst en worden er geen topopleidingen benoemd.

Master Leren en Innoveren

De Master Leren en Innoveren hoort, net als vorig jaar, bij de vier hogescholen met de meeste eerstejaars. De Master Leren en innoveren scoort in deze Keuzegids op basis van de NSE 2021 bovengemiddeld op vier van de vijf thema’s: inhoud, toetsing, voorbereiding loopbaan en sfeer. Op het onderdeel docenten scoort de master Leren en innoveren gemiddeld. De Marnix Academie biedt deze master aan in samenwerking met Hogeschool De Kempel, Hogeschool KPZ, Iselinge hogeschool en Hogeschool iPabo.

Master Passend Meesterschap

Voor het eerst worden de studentoordelen over de Master Passend Meesterschap van de Marnix Academie vermeld in de Keuzegids. De Master Passend Meesterschap behoort tot de drie opleidingen met de meeste eerstejaars. De master Passend Meesterschap, die de Marnix Academie aanbiedt in samenwerking met Thomas More Hogeschool en Driestar Hogeschool, scoort in deze Keuzegids op basis van de NSE 2021 het hoogste van de vijf genoemde opleidingen. Op vier van de vijf thema’s scoort de opleiding bovengemiddeld: inhoud, docenten, voorbereiding loopbaan en sfeer. Op het onderdeel toetsing scoort de master Passend Meesterschap gemiddeld.

Master Educational Leadership

De Master Educational Leadership van Penta Nova heeft de beste studentoordelen; op alle thema’s scoort de master Educational Leadership bovengemiddeld: inhoud, docenten, toetsing, voorbereiding loopbaan en sfeer. Van de meeste andere instellingen zijn over de master Educational Leadership geen studentoordelen gepubliceerd.

Master Onderwijs & Technologie

De Master Onderwijs & Technologie van de Marnix Academie wordt specifiek genoemd in de Keuzegids 2022 in het artikel Onderwijsvernieuwing en -management. Omdat de master voor het eerst wordt aangeboden in het lopende studiejaar, zijn in deze editie nog geen studentoordelen beschikbaar. Volgend jaar zullen op basis van de NSE 2022 voor het eerst studentoordelen vermeld worden. Deze master is een samenwerking tussen Marnix Academie. Hogeschool Ipabo en Hogeschool De Kempel.

Master Vitaliteit & Professionaliteit

De Master Vitaliteit & Professionaliteit, die vanaf het studiejaar 2022-2023 wordt aangeboden, wordt specifiek genoemd in de Keuzegids 2022 in het artikel Human resource management. Omdat de opleiding nog niet met studenten gestart is, zijn er in deze editie nog geen studentoordelen beschikbaar.

Wil je meer weten over onze masters? 

Wil je jezelf als startende of ervaren onderwijsprofessional zowel op persoonlijk als professioneel gebied verder ontwikkelen? En ben je geïnteresseerd in één van onze masters?

Bezoek dan deze website voor meer informatie over alle masters van de Marnix Academie