‘Meer kindgericht in plaats van leerstofgericht onderwijs’

paula-interview-master-leren-en-innoveren

Paula Elbertse werkt op basisschool De Postiljon in Soesterberg. Ze geeft op dit moment les aan groep 5. Naast haar werk als leerkracht volgt ze een masteropleiding bij de Marnix Academie: Master Leren & Innoveren. ‘Ik ben altijd op zoek naar hoe het anders of beter kan – daar sluit deze master goed op aan!’

Ze is volop in ontwikkeling tot teacher leader, in haar eigen woorden ‘geen kartrekker, maar iemand die meerijdt op de kar en andere collega’s weet te inspireren.’

In de afgelopen jaren heeft ze alle groepen voorbij zien komen op haar school. Flexibel zijn is in haar ogen typisch voor MLI-studenten. Paula: ‘Ik ben altijd op zoek naar meer, anders, beter. Wat mij zo aansprak in de master Leren & Innoveren is dat deze master écht iets kan betekenen in je dagelijkse praktijk. Je gaat meteen aan de slag in die praktijk. Eerst maak je een praktijkanalyse van je eigen school en de schoolcultuur, om vervolgens een plan van aanpak te schrijven voor een verandervraagstuk of schoolvernieuwing.’

Meewerkend voorvrouw

Ze doet het niet alleen. Bij de start van de master zette ze binnen De Postiljon een professionele leergemeenschap op: een groep collega’s die samen met haar onderzoek doet en de resultaten straks implementeert in het eigen onderwijs. Paula: ‘Ik ben de meewerkend voorvrouw. Dat is best spannend, want je hebt een leidinggevende rol en bent tegelijk zelf nog aan het leren. Ik voel mezelf geen kartrekker, eerder degene die de kar bijstuurt naar het verharde pad of juist expres een zijpad laat ontdekken.’

Betekenisvolle werkvormen

De hoofdvraag van haar onderzoek luidt als volgt: Hoe kunnen leraren pedagogische vaardigheden inzetten om het programmagerichte onderwijs meer kindgericht vorm te geven? Ze richt zich specifiek op het rekenonderwijs. Paula: ‘Er is een tweedeling te zien bij ons op school. Het reken- en taalonderwijs is vooral leerstofgericht vormgegeven, terwijl we bij de zaakvakken een veel meer flexibel lesaanbod hebben. De leerlingen denken bij deze vakken mee over hun leerdoelen, hebben echt een eigen inbreng, werken veel samen. Ook in het rekenonderwijs willen we graag meer betekenisvolle activiteiten aanbieden.’

‘Aan en gaan’

Het feit dat de master zo nauw aansluit op de praktijk vindt ze het leuke eraan en tegelijkertijd een valkuil. Lachend: ‘Er is no way back! Het is gelijk aan en gaan, meteen vanaf de start. Ik wil mezelf in dit onderwerp verdiepen, mijn collega’s willen dit heel graag én het is een van de doelen van onze school.’ Commitment is daarom heel belangrijk – ook vanuit de schoolleiding. De Marnix Academie gaat dan ook voorafgaand aan de master in gesprek met de schoolleiders en de masterstudenten. Paula: ‘De schoolleider is de opdrachtgever van de vernieuwing die plaatsvindt. Uiteindelijk draait het natuurlijk allemaal om de leerlingen, zoals dat altijd geldt in het onderwijs. Hoe begeleiden we hén het best in de stappen die zij zetten om echte wereldburgers te worden?’

Jezelf tegenkomen

Paula geeft aan dat ze zichzelf onvermijdelijk gaat tegenkomen: ‘Je wordt echt even stilgezet tijdens de opleiding, wat gebeurt er met je en in je? Je collega’s, familie en vrienden maar ook de tutorgroep bij de Marnix Academie zijn belangrijke klankborden.’ De meeste tijd gaat bij mij zitten in het schrijven van stukken voor de opleiding. Zo ligt mijn huis nu vol met boeken en theorieën! Ik ben er bijna dag en nacht mee bezig momenteel, maar dat past ook bij mij.’

Bewust bekwaam

Normaalgesproken werkt ze drie dagen per week. Met hulp van de lerarenbeurs is ze nu één dag per week vrij geroosterd voor de masteropleiding. Paula: ‘Die tijd heb je hard nodig, alleen al voor het bezoeken van de colleges.’ Ondanks de intensiteit staat voor haar voorop dat ze weer iets nieuws aan het leren is. ‘Er gaat een wereld voor je open. Je perspectief wordt enorm verbreed. Na deze masteropleiding heb je absoluut geen oogkleppen meer op! Daarnaast vind ik het fijn om taal te krijgen bij wat ik aan het doen ben. Bewust bekwaam worden dus, daar komt het uiteindelijk op neer.’

 

Heb je interesse in deze master? Haak dan aan bij onze volgende voorlichting.  We vertellen je graag meer over de master en ook kun je al je vragen stellen.