'Een veilige omgeving om in te leren en innoveren'

yelena2-master-leren-en-innoveren

Yelena de Wit is docent Engels bij team Gaming van het Grafisch Lyceum Utrecht. Ook is ze curriculumhouder voor het algemeen vormende onderwijs. Naast haar werk volgt ze een masteropleiding bij de Marnix Academie, de Master Leren & Innoveren. ‘Ik ben erg van het praktijkleren. De stof van vrijdag kan ik op maandag al toepassen. De kritische blik, mensen meekrijgen in je verhaal en je eigen ontwikkeling als professional – ik merk nu al hoeveel ik aan deze  master heb.’

Yelena geeft nu voor het vierde jaar les op het Grafisch Lyceum Utrecht. Al in haar tweede jaar, toen dezelfde stof voorbij kwam, merkte ze dat ze zich een beetje verveelde. ‘Ik was toe aan verdieping. Bovendien deed ik, zoals veel collega’s denk ik, veel op basis van mijn onderbuikgevoel. Wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? En waaróm ben ik dat aan het doen? Die vragen wilde ik kunnen beantwoorden. Ik wilde mijn rol als curriculumhouder en docent beter kunnen onderbouwen.’

Meer rust en eenduidigheid in de klas

Inmiddels zit ze aan het einde van het eerste jaar van de masteropleiding. Ze heeft een cultuuronderzoek gedaan en een zogenaamde ‘PLG’ (professionele leergemeenschap) opgezet binnen haar eigen school. Ook ligt er een concreet plan van aanpak voor een vernieuwingsvraagstuk op school. Yelena: ‘Als team zijn we al langer bezig met het vergroten van de samenhang van de opleiding. We wilden meer richting een beroepsauthentieke leertaak gaan, die dichterbij de werkelijkheid ligt van het beroep van de studenten straks. Waar studenten voorheen negen vakken hadden, hebben ze er nu nog maar drie tegelijkertijd. Dat betekent dat docenten meer moeten samenwerken en samen verantwoordelijk zijn voor een groot vak. Onderwijskundig hebben we dat al goed uitgedacht, maar het daadwerkelijke samenwerken verdient nog meer aandacht. 

Kartrekkers en harde werkers

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de start van elke module zo goed mogelijk maken, zodat onze docenten meer rust ervaren en de mbo-studenten meer eenduidigheid?’ 
Op deze vraag gaat ze zich de komende driekwart jaar focussen. In nauwe samenwerking met de professionele leergemeenschap van collega’s die met haar meedenken. Yelena: je leert tijdens de master veel van je leerkring; een groepje medestudenten met wie je samen de diepte in gaat. Mijn leerkring bestaat uit acht personen met een mentor. Het is een bewuste mix van leerkrachten uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, het mbo en hbo. Samen bespreken we onder meer kritische beroepssituaties. Wat mij opvalt is dat al mijn medestudenten kartrekkers zijn binnen hun school. Het zijn echt harde werkers. Stop ze bij elkaar in één lokaal en er gebeurt iets bijzonders. Ik ervaar het als een warm bad en een veilige omgeving om in te leren en innoveren.’ 

Eye-openers

Iedereen heeft tijdens de master eigen leerdoelen. Die verschillen per persoon, alleen al doordat de leeftijd van de masterstudenten uiteenloopt. Yelena: ‘Zelf ben ik nu 28 jaar. Een eye-opener voor mijzelf was dat mijn onzekerheid als persoon er mag zijn. Die is niet alleen negatief maar kan ook iets positiefs betekenen. Een tweede eye-opener van de master is voor mij het onderzoeksmatig denken. Ik vind het heel leuk om te redeneren, heb ik gemerkt, en ik stel me nu bij alles wat ik doe vijfmaal de waarom-vraag. Waarom doe ik dit? Waarom is het goed voor de studenten? Enzovoort. Een andere eye-opener is dat medestudenten vaak met dezelfde thema’s worstelen.‘Of je nu 28 bent of 46!’

Werkcolleges

Ze waardeert het brede palet aan docenten die lesgeven – van een schoolleider tot een onderzoeker of veranderkundige. Ze vindt het leerzaam om op een andere manier naar haar eigen school te kijken. Ook waardeert ze de insteek van de colleges. Yelena: ‘Het zijn echt werkcolleges. Je gaat zo snel mogelijk met elkaar in gesprek en aan de slag.’ Wat hoopt ze met de master te bereiken? ‘Ik wil graag een keer een volledige onderzoekscyclus doorlopen. Ik wil sterker worden in redeneren tijdens de gesprekken die ik met anderen voer. En ik wil weten hoe je slim met vakliteratuur omgaat. Tijdens de master leer je, naast de vaste literatuurlijst, zelf literatuur te zoeken en te beoordelen op betrouwbaarheid. Een belangrijke vaardigheid voor de rest van mijn carrière.’ Eén docent deed een uitspraak die haar erg is bijgebleven: ‘Durf het niet te weten.’ Die neemt ze ook mee in de rest van haar carrière.